background

Beroepsverenigingen

Lid van de VGCT (vereniging voor cognitieve en gedragstherapie)
Lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)

 

Privacy

Kwaliteitsstatuut
AVG-verklaring
Privacy policy

 

Klacht

Indien u een klacht over mij heeft, dan stel ik het op prijs als u dat eerst met mij bespreekt zodat we daar samen uit kunnen komen. Indien dat dan niet werkt, kunt u zich richten tot mijn beroepsvereniging. Zie hiervoor www.psynip.nl, kopje 'publieksinformatie' , 'klacht over psycholoog'.

 

Denk je aan zelfmoord en wil je daar anoniem over praten, 24 uur per dag? Of heb je iemand aan zelfdoding verloren en wil je daar anoniem over praten?
www.113online.nl
0900-1130113 crisisnummer
020-3113888