background

Vergoeding

Vanaf 2022 hebben we een nieuw zorgstelsel, genaamd het zorgprestatiemodel. Hierbij moet maandelijks gefactureerd worden en krijgt u een overzicht van de gemaakte kosten die aan de zorgverzekeraar gefactureerd worden. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar eerst aangesproken (indien dit nog niet verbruikt is voor dat kalenderjaar), daarna volgt vergoeding. Wanneer de therapie wordt voortgezet in het nieuwe kalenderjaar wordt opnieuw het eigen risico aangesproken. Het kan daarom raadzaam zijn niet in december te starten met een behandeling als u een hoog eigen risico heeft open staan, maar pas in januari. Het zorgprestatiemodel bepaalt dat de afgesproken tijd gefactureerd wordt, tenzij de tijd meer afwijkt dan 15 minuten. In dat geval wordt de werkelijk gebruikte tijd gefactureerd.
Clienten die een verzekering hebben bij VGZ of CZ, of een verzekering die hieronder valt, die krijgen vergoeding via 1np (www.1np.nl).
Bij DSW en ASR heb ik een contract en werk ik samen met Bart Witlox, psychotherapeut. Anders verzekerden krijgen ongecontracteerde zorg. Wanneer u een restitutiepolis heeft, krijgt u alles of een deel vergoed. Informeert u hiervoor uw zorgverzekering. Met een naturapolis krijgt u een deel vergoed en heeft u een eigen bijdrage.
In alle gevallen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk om vergoeding te krijgen.
Bij 1np ben ik regiebehandelaar voor clienten van Ineke Westeneng, basispsycholoog.

Jeugdzorg:

Sinds 2015 valt de jeugdzorg tot 18 jaar niet meer onder de zorgverzekering maar wordt budget aan de gemeente toegekend. Ik heb geen contracten met de gemeenten waardoor zorg aan jeugd zelf betaald moet worden.

Niet vergoede zorg:

Vergoedingen gelden niet voor (partner)relatieproblematiek, aanpassingsstoornissen (burnout) en andere problemen die reden voor zorg kunnen zijn, de zogenaamde V-codes (bijvoorbeeld identiteitsproblemen of levensfaseproblemen). Het tarief voor zelfbetaling bedraagt 120 euro per uur, conform NZa tarief.

Belastingaftrek:

Wanneer u niet in aanmerking komt voor vergoeding kunt u de gedeclareerde kosten aftrekken bij de belastingaangifte onder het kopje: onvergoede ziektekosten. Ook kilometervergoeding en parkeerkosten kunnen hier worden opgegeven.